BASIS Bangkok ถ้าพูดถึงการเรียนการสอนระดับโลก คุณพ่อคุณแม่ต้องนึกถึงโรงเรียนนี้

แม้ในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย รวมถึงสภาวะการระบาดของ COVID-19 แต่การศึกษาของเด็กนั้น ก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ยังคงต้องใส่ใจเป็นอันดับต้น ๆ และปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่า ระบบการเรียนการสอนของไทยในยุคนี้ เด็กต้องเจอกับปัญหาในการเรียนมากมาย จนคุณพ่อคุณแม่อาจสงสัยว่า แล้วที่อื่นในโลก เขาพบเจอปัญหาอย่างที่เด็กไทยเจอหรือไม่?

Alan Wilkinson, Head of BASIS Hangzhou

ในวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณ Alan Wilkinson ครูใหญ่ของ โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่มีชื่อเสียงเรื่องการเรียนการสอนเป็นเลิศในระดับโลกอย่าง BASIS Bangkok หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติจากเครือข่ายโรงเรียน BASIS จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่โด่งดังในเรื่องของวิชาการ และการเรียนการสอนที่โดดเด่นเป็นเลิศ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 เราจะมาดูกันว่า ที่มาที่ไป และเหตุผลที่ทำให้โรงเรียน BASIS มีการเรียนการสอนระดับโลกได้นั้น คืออะไร

BASIS คือใคร มีจุดเริ่มต้นและที่มาที่ไปอย่างไร

BASIS ย่อมาจาก ‘Building Academic Success in Students’ จุดเริ่มต้นของ BASIS นั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว เมื่อศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 2 ท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สังเกตเห็นว่าระบบการศึกษาจากทั่วโลกล้วนมีข้อดีของตนเอง  จึงรวบรวมประสบการณ์ เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติที่เข้มข้น โดดเด่นขึ้นมา เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า ระบบโรงเรียนของอเมริกาที่เป็นอยู่ในขณะนั้น มีความเข้มงวดด้านวิชาการไม่เพียงพอสำหรับลูกๆของเขาเอง จึงได้เริ่มสร้างหลักสูตรของ BASIS ที่โดดเด่นอย่างรอบด้าน และมุ่งมั่นการเรียนสอนแบบ STEM Education และผสมผสานกับ Liberal art ที่เป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดดเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ที่อยู่ในระดับแนวหน้า โดยเพิ่มทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ตลอดจนการปลูกฝังให้เป็นคนดีของสังคม  และยังคงเปิดสอนวิชาอื่น ๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ดนตรี และการละคร

Advance Placement การเรียนการสอน และการสอบระดับสูงที่ทำให้เด็ก BASIS มีมาตรฐานระดับโลก

เหตุผลสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนของ BASIS โดดเด่น และเหนือชั้นในระดับโลก เพราะทุกโรงเรียนของเครือ BASIS  40 สาขาทั่วโลกนั้น  ใช้หลักการและโปรแกรมการวัดผลทางวิชาการแบบเดียวกันที่เรียกว่า Advanced Placement (AP) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่มีการสอบแข่งขันในระดับสูง เทียบเท่ากับ A Level หรือ IB Diploma  หากแต่ AP ไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรแกรมสำหรับชั้นมัธยมศึกษา  นักเรียน BASIS จะมีโอกาสได้เรียนและสอบคอร์ส AP ซึ่งมีเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เกรด 9 แทนที่จะเป็นเกรด 11-12 เหมือนโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วไป ทำให้นักเรียนของ BASIS นั้นประสบความสำเร็จในการเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมาก โดยในปีที่ผ่านมา โดยไม่เพียงเฉพาะนักเรียนเบซิสจากอเมริกาเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับท๊อปของโลก  แต่กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเบซิสที่เพิ่งเปิดใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา BASIS เซินเจิ้น, BASIS กวางโจว, BASIS หางโจว และ BASIS Parklane Harbour ที่ประเทศจีน 89% ของนักเรียนทั้งหมด 166 คนได้รับคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระดับ TOP 50 ได้ (จัดลำดับโดย US News & World Report) ซึ่งรวมไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น Princeton, Stanford, Columbia, Oxford, Cambridge และ Imperial College London ซึ่งนักเรียนกลุ่มเดียวกันนี้ยังได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกันถึง 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้ว

หลักสูตรระดับโลก คัดเลือกนักเรียนอย่างไร และปูพื้นฐานอย่างไรสำหรับเด็กเล็ก

เมื่อพูดถึงการสมัครเข้าเรียน  ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราได้ทดสอบนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในระดับนี้ทางโรงเรียนจะต้องคำนึงถึงโอกาสที่นักเรียนจะสามารถตามเพื่อนๆในชั้นเรียนทันได้และสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข  ทางโรงเรียนมีระบบสนับสนุนที่ดี แต่ความแอดวานซ์ของหลักสูตร BASIS ซึ่งเริ่มสอนวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 ทำให้ต้องมีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมพอสมควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

สถานการณ์นี้ทำให้เราเห็นความสำคัญในการปูพื้นฐานในระดับอนุบาล (Early Years) ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ทาง BASIS Bangkok จะเป็นโรงเรียนลำดับที่ 2 ในเครือข่ายที่เปิดชั้นเรียนระดับ Nursery เพราะเราเชื่อว่าการปูพื้นฐานผ่านการเล่นที่มีรากฐานจากโครงสร้างการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในขั้นต่อไป  หลักสูตร Early Years ของ BASIS Bangkok จะมีด้วยกัน 4 ปี คือ 1)Nursery 2) Pre-K 1 3) Pre-K 2 และ 4) Kindergarten หรืออนุบาล 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนผ่านบทเรียนการละเล่นที่สนุกสนานและเหมาะกับวัย และค่อยๆเพิ่มทักษะที่จำเป็น เช่น ด้านภาษา คณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนสอนให้เด็กๆมีความรับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องปูพื้นฐานตั้งแต่วัยเยาว์

นอกจากนี้แล้วโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนที่ค่อยๆเพิ่มระดับชั้น ซึ่งในปี 2565 เปิดรับถึงชั้นเกรด 8 และจะเปิดเพิ่มเพียงปีละ 1 ชั้นเรียน  ไปเรื่อยๆจนถึงเกรด 12 เพื่อให้นักเรียนค่อยๆเติบโตไปอย่างมั่นคง ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นเกรด 1-4 มีครูต่างชาติถึง 2 ท่าน (คุณครูระดับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน ไม่ใช่เพียงแค่คุณครูและครูผู้ช่วย) ในห้องเรียนที่ร่วมกันสอน และช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด  การเรียนการสอนเน้นความสนุกสนานและน่าสนใจโดยนำโครงงานเข้ามาเป็นสื่อการเรียน สิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนรู้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องที่สามารถทำได้

หลักสูตร 3 ภาษา เอกลักษณ์ของ BASIS Bangkok ที่โดดเด่นเหนือ BASIS สาขาอื่น ๆ ทั่วโลก

แม้ทุกโรงเรียนในเครือของ BASIS นั้นจะมีมาตรฐานการเรียนการสอนในระดับสูงที่เหมือนกัน แต่เราหลีกเลี่ยงความแตกต่าง และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละประเทศไม่ได้ เราเป็นโรงเรียน BASIS แห่งเดียวในโลกที่สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย และเราเชื่อว่าวัฒนธรรมไทย และประเทศไทยมีอัตลักษณ์และน่าเรียนรู้ ตลอดจนจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปในอนาคต  เมื่อไม่นานมานี้เราได้ตัดสินใจเพิ่มภาษาจีนเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรการเรียนการสอนประจำวันของเรา ทำให้โรงเรียน BASIS Bangkok ของเราเป็นโรงเรียน BASIS ที่มีทางเลือกให้ผู้ปกครองเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 3 ภาษา ในขณะที่โรงเรียน BASIS ที่อื่นยังคงมีการเรียน 2 ภาษา

ก้าวข้ามความท้าทายจากสภาวะ COVID-19 ด้วยการคัดเลือกบุคลากรครูที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากอเมริกา

สภาวะการระบาดของโรค COVID-19 นั้นนอกจากจะส่งผลต่อการเรียนของเด็กแล้ว ในมุมมองของโรงเรียน การเฟ้นหาบุคลากรผู้ทำการสอนอย่างครูนั้น ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาทุกโรงเรียนในประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับความท้าทายนี้ทั้งสิ้น แต่ BASIS Bangkok ก็ได้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายนี้มาได้ ด้วยโปรแกรมการคัดเลือกคุณครูที่เข้มข้น  โดยคุณครูที่โรงเรียน BASIS Bangkok ทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกจาก แผนกสรรหาบุคลากรของ BASIS สำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และผ่านการสัมภาษณ์กับผู้บริหารโรงเรียนโดยตรงอีก 2 ครั้ง ตลอดจนผ่านการทดลองสอน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรเบซิสที่มีเอกลักษณ์

ความเป็นโรงเรียนเครือข่ายทำให้เกิดการย้ายงานระหว่างโรงเรียนเบซิสด้วยกันเอง ซึ่งในปีนี้คุณครูที่จะมาเริ่มงานกับเราเป็นคุณครูที่ย้ายมาจากโรงเรียนเบซิสสาขาอื่นเกือบทั้งหมด   จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย (มากกว่า 40 โรงเรียน) เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าของบุคลากรด้านวิชาการ ซึ่งตรงนี้ทำให้มีผู้สมัครจำนวนมาก และโรงเรียนสามารถคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดได้

“ค้นหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกของคุณ” คำแนะนำจากครูใหญ่โรงเรียน BASIS ถึงผู้ปกครองทุกท่าน

ในกรุงเทพฯ นั้นมีโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมหลายแห่ง แต่สิ่งสำคัญที่ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯอยากบอกกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคือ “ค้นหาโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูกของคุณ และตอบโจทย์กับแรงบันดาลใจที่คุณมีให้ลูกรัก” การเลือกโรงเรียนคือสิ่งสำคัญ คุณพ่อคุณแม่ควรเยี่ยมชมโรงเรียนต่าง ๆ มองให้รอบด้าน สังเกตพฤติกรรมของผู้คน และหวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะสัมผัส ความสนุกสนาน ความสุข ความรู้สึกสบายใจ และการต้อนรับที่อบอุ่น มากกว่าการมองเพียงแค่ข้อดี ข้อเสียของโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกโรงเรียนอยุ่แล้ว