ทำการจอง

Monday - Friday (9:00 AM to 1:00 PM) BOOK YOUR TOUR »
ทำการจอง Now Accepting Applications for 2020-2021
Grades PK1 - 6TH Grade BASIS International School Bangkok Logo

โปรแกรมการเรียนของเบซิส

ระดับอนุบาล

ระดับอนุบาล

โปรแกรมของชั้นอนุบาล ได้ถูกออกแบบด้วยความรอบคอบ เราปลูกฝังให้เด็กนักเรียนหมั่นฝึกตั้งคำถาม เพื่อการเรียนรู้และการค้นพบคำตอบด้วยตนเอง นี่คือรากฐานที่เส...

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

นำโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชา (SET) และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการพฤติกรรมการเรียนรู้ (LET) ร่วมดำเนินการสอนคู่กันในรูปแบบเฉพาะสำหรับนักเรียนเกรด 1-4 ซึ...

ระดับการศึกษาตอนกลาง

ระดับการศึกษาตอนกลาง

สำหรับนักเรียนเกรด 5-8 หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระทางความคิด เกิดแรงจูงใจการเรียนรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และตอบสน...

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เริ่มต้นด้วยหลักสูตร Advanced Placement (AP) ซึ่งนำไปสู่หลักสูตร Capstone ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งโปรแกรมสำหรับนักเรียนเกรด 9-12 ของเบซิส ได้รับการจัดอัน...

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติเบซิส ก่อตั้งตามมาตรฐานสูงสุดด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา (K-12) แบบอเมริกัน อยู่ในกลุ่มระดับท็อปของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โดยใช้หลักสูตรที่ให้ทั้งความรู้ในระดับที่มีความเป็นเลิศ และพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และการใช้วิจารณญาณ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งและเป็นคนดี ส่งเสริมให้นักเรียนอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและจะมีประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตในโลกภายนอกต่อไป จากความตั้งใจของเรา ส่งต่อไปยังครูผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชื่อว่า การที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยได้รับการสนับสนุน และแรงบันดาลใจจากคุณครู จะผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เรามุ่งมั่นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนที่สนุกสนาน ซึ่งชื่นชมและให้รางวัล กับความตั้งใจและการลงมือปฏิบัติจริง และการแสวงหาความรู้ทางปัญญา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเลิศในชุมชนการเรียนรู้แบบเบซิส

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ

หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของกรุงเทพฯ

ผลลัพธ์ทางการเรียนของเครือข่ายเบซิส บ่งชี้ว่าหลักสูตรของเบซิสจัดอยู่ในอันดับต้นๆของกลุ่มโรงเรียนที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านักเรียนของเบซิสทำคะแนนได้เทียบเท่ากับนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก ท่า...

ดูรายละเอียด

จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างน้อย 1 แห่งหรือมากกว่านั้น

จำนวนข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเฉลี่ย 6.9 ข้อเสนอต่อบัณฑิตเบซิส 1 คน

ยอดจำนวนเงินทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในปี 2019

ค่าเฉลี่ยทุนการศึกษาที่ได้รับต่อบัณฑิตเบซิส 1 คน

คือจำนวนบัณฑิตในปี 2019 ที่ได้รับการยกย่องในระบบ AP

ค่าเฉลี่ยของของการสอบวัดระดับ AP ต่อบัณฑิต 1 คน

ร่วมรับชม และทีมแอดมิชชั่นจะติดต่อกลับคุณในไม่ช้า